Opinie klientów


logo klienta dpf
Medim sp. z o.o.

www.medim.pl/

Przez cały okres współpracy zlecane usługi były wykonywane rzetelnie, terminowo i w zakresie
uprzednio ustalonym. W przypadku konieczności zmian zakresu naprawy zawsze uzyskiwaliśmy pełną
i rzetelną informację wraz z uzasadnieniem, a często z opcją wyboru kilku rozwiązań. Dzięki temu
współpraca do dnia dzisiejszego jest nie tylko owocna, ale również przebiega w miłej atmosferze.
Dziękujemy za dotychczasową współpracę, życząc powodzenia oraz dalszych sukcesów.